Indtryk fra Tøndermarsken

En lille samling fotos optaget ved norddiget, altså det vestligste punkt for den tysk-danske grænse. Se evt. de originale fotos på Google.

Error 404 (Not Found)!!1