Indtryk fra Tøndermarsken

En lille samling fotos optaget ved norddiget, altså det vestligste punkt for den tysk-danske grænse.

Indtryk fra Tøndermarsken maj 2010