Kulturminder Danmark

Sønderjysk landskab

I denne fremstilling var den oprindelig tanke, at vægten i høj grad skulle være lagt på Sønderjylland. Det blev ikke helt tilfældet, idet transformator-siderne nærmest er blevet hovedemnet med en herlig spredning på alle landsdele.

På sigt vil der utvivlsomt også blive taget flere spændende emner fra Sønderjylland og Sydslesvig op.

Vi vil især beskæftige os med landskabet og det vi finder i lands.kabet. Også de mere oversete kulturminder, eksempelvis oldtidsmindesmærker, overste mausolæer, afsidesliggende sluseanlæg, gamle trinbrætter og transformatorstationer og afmærkningssten, vil blive omtalt på særskilte sider.