Hærvejen i Bække


Klik for større billede og klik igen for lukning.
Foto ved Jens Klitgaard.
Skibssætningen Lidt nord for Bække findes man et meget interessant område kaldet Klebæk Høje med to høje og en 45 meter lang skibssætning fra 900-tallet med en runesten i “stævnen”. Som et kuriosum kan nævnes, at hærvejen løber lige midt gennem skibssætningen.
Runestenen Runestenen bærer indskriften: “Revne og Tobbe gjorde disse kumler efter deres moder Vibrog“.

I vikingetiden spillede skibssætningen en stor rolle, som symbol på skibe, der har fragtet de døde til dødsriget.
Museums-folkene har på en mindre heldig måde forsøgt at lave en rekonstruktion af skibssætningen ved at sætte finer-plader op de steder, hvor de originale sten endnu ikke er på plads.
fikspunkt På den ene høj finder man et GI fikspunkt, naturligvis fra nyere tid. Disse fikspunkter administreres af Kort- og Matrikelstyrelsen., tidligere Geodætisk Institut.

Hærvejen og chausseén mellem Vejle og Ribe, har på et kortere stykke nær Bække fælles løb.
Klebæk Høje Hærvejen ligger på den jyske højderyg, skabt af isen for omkring 15.000 år siden. Højderyggen kaldes også for vandskellet og herfra går vandløbene enten mod øst eller mod vest, inden de løber ud i Kattegat eller Nordsøen.

Hærvejen er vel ikke planlagt, men den er opstået på grund af et transportbehov, og har naturligvis fulgt en så praktisk rute som muligt, hvilket bl.a. betyder, at den forløber i de mest tørre og fremkommelige områder.
De mange gravhøje langs vejen vidner om, at Hærvejen har været vigtig i forhistorisk tid, sandsynligvis allerede i yngre stenalder.
Klebæk Høje Hærvejen har været brugt af handelsmænd, der fragtede flint, rav, huder, honning, jydepotter og okser til Mellemeuropa, af fromme pilgrimme, der skulle besøge apostlens grav i Santiago i Nordspanien, Peterskirken i Rom eller Jerusalem og af hære, hvilket blandt andet de mange volde langs ruten vidner om.

I tidens løb har Hærvejen haft mange andre navne: Studevejen, Oksevejen, Kongevejen, Romervejen eller simpelthen Landevejen. I Sønderjylland kaldes vejen stadig “Oksevejen” på mange strækninger. Hærvejen har den heddet siden vejen fra Viborg til Danevirke for første gang blev beskrevet i bogen “Hærvejen” af Hugo Matthiessen i 1930.
 
Hærvejen har aldrig været én vej men snarere et netværk af flere vejspor langs højderyggen. Når en vej blev opkørt, valgte man en anden, og derved opstod der mange veje, der tilsammen danner Hærvejen.
Kort over Klebæk Høje-området:
kle
 
Hamborggårdstenen Nogle få hundrede meter nord for Klebæk Høje finder man en stor vandreblok kaldet Hamborggårdstenen, der er en vandreblok af porfyrisk granit. Stenen vejer ca. 50 ton og er blevet ført hertil med isen fra Ålandsøerne. Stenen lå tidligere 20 m ude på marken, men blev i 1990 gravet fri og opstillet ved vejen. Et sagn fortæller, at Harald 1. Blåtand var i gang med at flytte stenen til Jelling, men opgav og måtte efterlade stenen, da hans søn, Svend 1. Tveskæg, gjorde oprør mod ham.
Kort over stenens placering:
sten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.