Mausolæum Horsensvej Vejle

 

Her en lille artikel plukket fra Nordre Kirkegårds Hjemmeside:

Om mausoleet kan man bl.a. i begravelsesprotokollen læse: “Ifølge skøde af 22. marts 1910 og tingl. 31. marts 1910 fra købmand, konsul A. Schjødt på matr. n. 49 og 50 af Vejle købstads Nørremark er ophørt følgende: “Endvidere bemærkes, at jeg af det solgte areal har forbeholdt mig uden vederlag at få udvalgt plads til et familiegravsted på 50, er femti kvadratalen i den såkaldte grotte, hvor “Olai Bænk” har stået, hvis forskoven bliver anvendt til kirkegård, og ellers i hjørnet nærmest landevejen ind til skoven. Dette gravsted skal under forudsætning af at det stedse tilbørligen ren- og vedligeholdes, bestandig, og så længe kirkegården benyttes som sådan, være til gratis benyttelse for mig og mine efterkommere i nedstigende linie, dog kun indtil børnebørn inklusive. Herom vil fornøden tilførsel være at foretage i kirkegårdsprotokollen.”
I marts 1973 er følgende ført til referat at kirkebestyrelsen ved Jørgen E. Johansen.”Under forudsætning af at familien Schjødt stadig vedligeholder familiens mausoleum som her er opført for egen regning og på en for kirkegården passende måde, kan familien fortsat uden vederlag benytte gravstedet så længe kirkegården opretholdes. Såfremt familie Schjødt opgiver mausoleet skal der ske henvendelse til Vejle Byhistoriske Arkiv med hensyn til bevarelse af bygningen.”
Den seneste urne er nedsat i mausoleet i oktober 1989 og det rummer en kiste og 4 urner.

Fotos Lars Christensen, Vejle:
Se evt. billederne i større udgave.

Error 404 (Not Found)!!1

 
 
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.