Det gamle voldsted i Tørning

 Tørning voldsted er resterne af en borg fra middelalderen. Hele voldstedet var anlagt med forsvar for øje; på en bakke, der skød sig ud i ådalen. Borgen var ydermere beskyttet af tre voldgrave. Stedet er valgt så borgen kunne beherske de væsentligste nord-sydgående veje. Borgbanken var yderligere opdelt i to forborge og en slotsbanke.

 På den anden side af den nuværende vej til Hammelev lå en sidste tilflugtsbanke.I dag er der næsten intet tilbage af huse og murværk. Kun resterne af en førhen skalmuret støttemur, som adskilte ladegårdsbanken fra selve slotsbanken. Middelalderen var borgenes store tid.

 Tidens krige blev i første række ført som kampe om at få herredømmet over de befæstede pladser i landet. For en fyrste gjaldt det derfor først og fremmest om at have trofaste mænd som høvedsmænd på landets borge. Den, der beherskede borgene havde også magten i landet.

Tørning slot var i middelalderen en af de mægtigste borge i Slesvig. Den indtog derfor en central rolle i kampen mellem kongen og den holstenske adel om magen i landsdelen. Allerede i 1351 skal der i forbindelse med Valdemar Atterdags kampe med de holstenske grever have været kampe om Tørning. Kongen belejrede voldstedet, men måtte til sidst opgive.

 Atter i 1372 forsøgte kongen at angribe med en stor hær, endog bevæbnet med blider, men måtte påny opgive.Videre op gennem hele 1400-tallet indtog Tørning en central stilling i det indviklede politiske spil om Slesvig-Holsten.Under Frederik II forsvandt Tørning len som administrativ enhed.På den tid havde Tørning, som de øvrige middelalderborge, mistet sin militære betydning. I 1597 fik borgen sit endelige dødsstød; den nedbrændte totalt og blev aldrig genopbygget.

 Ved Tørning Mølle udnyttedes allerede i middelalderen det fald, som opstod ved en af opstemningerne til borgens forsvar.
I modsætning til borgen, bevarede møllen sin betydning. Møllen overgik tidligt i privat forpagtning. Den var gennem århundreder en af landsdelens vigtigste møller, og møllerne forstod af følge med tiden: fra maling af mel til industriel produktion.

Kilde: Haderslev Skovdistrikt, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

Voldstedets placering


Borgstedets undersøgelseshistorie:
Kilde: Kulturarvsstyrelsen

1847
Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
…Først må jeg dog lige bemærke, at heller ikke den gamle slotsplads Tørning er blevet glemt. Den ligger 1 mil mod vest fra Haderslev Østeramt, i Gram herred. Beliggenheden af denne plads er smuk til henrykkelse. På en af skov omgivet smuk engdal hæver sig den kugleformede høj på hvilken borgen eller slottet engang lå, hvoraf der nu ikke er mere at finde, end nogle i jordfladen liggende granitsten, som synes at have været fundamentet for de tidligere mure, og et stykke, 10 fod ned i jorden ragende murstensmur findes på nordsiden. Dette murstykke er 28 fod langt. I nordvesthjørnet af muren lå under overfladen en uhyre granitblok som fundamentsten og små fulgte henad i overfladen, hvorpå så teglstensmuren var opført. Denne mur er af betydelig tykkelse, helt i den tids byggestil, som det har vist og viser sig i Danevirke-volden, Königsburg fra Slien borgen eller slottet Søgaard osv. Den nordre og bageste flade af muren er glat og lige opbygget, men herimellem er både hele og stykker (brækkede) mursten, mellem dem kan nu og da ogforekomme marksten, smidt ind uden plan og overhældt med varm gødskningskalk, hvorved det hele, da kalken viser en ualmindelig hårdhed, er blevet til en næsten klippefast masse. Murstenene, som er ganske fortrinlige, har en længde på 13 tommer, er 6-7 tommer brede og 5 tommer tykke. En anden mur mod øst, som støder vinkelret ind på den, er allerede brækket ned til 2 fods højde, hvilket den nuværende Møller Boysen lader foretage for at erhverve de smukke store teglsten. Nordvestsiden af dette slotsbjergs skråning stiger endnu i ubeskadiget skikkelse af den betydelige højde på hvilken endda et stort træ står, ned til dalvejen… Bevoksning: 1983: Mos og Løvtræer

1925
Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tørning Voldsted. Bevoksning: 1983: Mos og Løvtræer

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskrivelse samt opmåling stemmer. Dog er lille hus på SØ-hjørne af grund væk. Bevoksning: 1983: Mos og Løvtræer

1991
Museal prøvegravning
Haderslev Museum
Direkte under græstørven fandtes et omrodet kulturlag med tegl.

2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Herunder en række private billeder optaget i 2011 ved borgbankerne.
Se billederne i fuld størrelse.

Error 404 (Not Found)!!1