Tårne i Midtjylland

Klik for større billede og klik igen for lukning.

Transformatortårn, der ligger på Ikastvej (hovedvej 185) mellem Ikast og Ejstrupholm, nærmere bestemt over for Bjerregårdvej i Smedebæk, ca. 8 km. nord for Ejstrupholm, og ca. 20 km. syd for Ikast. MES (Midtjyllands Elektricitetsselskab) nr. 156.
Der er tale om et ståltårn og stationen er højst sandsynlig fortsat i brug.
Tårnet står stadig juli 2014, spottet af Michael Magnussen.
Foto: Jens Christensen.
Se på kort.
Transformatortårn på Brandevej 4 km syd for Ikast. Der er tale om et pænt slankt, anslået 7-8 meter højt rødt murstenstårn med rejst tegltag og med pæne murdetaljer under taget. Det er fortsat muligt at se rester af hvor tilslutningerne har været. Der er en svær grønmalet jerndør med påskriften 30117. Ca. midtpå et “glughul” og der er flere porcelænskopper o.l. i flere niveauer, hvor tilslutningerne har været, på dette tårn, der ikke længer er i brug. Det er i høj grad ønskværdigt at et sådant tårn bevares. Dels tegner det en del af egnens kulturhistorie omkring en epoke, der er forbi og dels pynter det faktisk godt i hedelandskabet.
Der er tale om en station fra Energi Midt, tidligere Herning-egnens elforsyning og Herning Kommune Elektricitetsværk. Stationen har været i brug i 2001, men hvorvidt transformeren er udfaset vides ikke.
Foto: Kurt Wahl.
Se placering på kort.
Nu nedrevet transformatortårn af stål, der lå umiddelbart ved siden af en spejderlejr nær Bække i Midtjylland mellem Kolding og Grindsted.
Tårnet var ombygget til et udsigtstårn og havde formentlig nr. 527 hos KOH (Kolding oplands Højspændingsanlæg). Formentlig taget ud af drift før 1998.
Foto ved Lars Christensen, Vejle.
Se placering på kort.
Transformatortårn af stål ved Tågelund, der ligger noget utilgængeligt mellem Vorbasse og Egtved.
Tårnet er specielt, idet det er i brug. Ligger form. i VOS (Vejle Oplands Strømforsyning), sydvestlige forsyningsområde.
Foto ved Lars Christensen, Vejle.
Se på kort. (unøjagtig placering)
Her et ståltårn, transformerstation under HEF, Himmerlands Elforsyning, nr. 679 St. Binderup Syd, beliggende på vestsiden af rute 13, cirka ved 36 km-stenen mellem broen over Lerkenfeld Å / Højslev Kro (i syd) og St. Binderup (i nord). Det er værd at lægge mærke til luftledningerne og masterne, hvoraf fremgår, at stationen er i brug.
Tårnet ses at være eksisterende i 2009.
Foto ved Mogens Nielsen, Haderslev.
Tekst ved Bo Jensen, Fredericia.
Se placering på kort.
Her et muret tårn, MEF (Midtjyllands Elforsyning, nuværende EnergiMidt), tidligere Elektricitetsselskabets Gudenåens Opland (EGO) nr. 160 (taget ud af drift før 2006; det er et af de tårne der er blevet overtaget af den lokale borgerforening, beliggende på sydsiden af Holmgårdsvej cirka 60 meter øst for T-krydset med denne og Hvamvej i Gl. Hvam, syd for Aalestrup.
Foto ved Mogens Nielsen, Haderslev
Tekst ved Bo Jensen, Fredericia
Se placering på kort.
Her et nærbillede af porten til tårnet ovenfor, påsat skilt med følgende tekst:
“MEF transformatorstation nr. 160 Gl. Hvam, etableret ca. 1928. Transformatorstationen taget ud af drift i 1996. Overdraget til “Foreningen for at bevare transformatortårn i Gl. Hvam””.
Foto Mogens Nielsen, Haderslev.
En transformator i ståltårn på Firhuse en kilometer nord for Bording. Tårnet optaget den 5. juni 2012 og er altså på optagelsestidspunktet i brug.
Transformatorstationen er nummereret med “3158”, MEF (Midtjyllands Elforsyning), tidligere Silkeborg og Oplands Strømforsyning (SOS) nr.
Foro ved Birthe Lund, Haderslev.
Se placering på kort.
Transformator i ståltårn på Overlundvej 40, Tjele. Transformatoren er i brug, og der ses en flot række luftledninger på klassiske pæle.
Transformer er mærket “energimidt 0667 “, og er set af René Lund Christensen, Haderslev.
Her helt nye billeder optaget august 2012 af Michael Magnussen. Michael føjer følgende kommentar til sine billeder: “Jeg vedhæfter fotos taget idag der, og som du kan se er det nok snart et spørgsmål om tid, ny cykelsti er undervejs på modsat side, det er til bla personalet på Foulum nu under Århus Universitet og mon ikke de kabler som går under vej skal være til transformer. Tårnet er mrk med “energimidt 0667 “”, Tidligere MEF og EGO.
Tårnet bygget af firma A. Pries, Vinderup.
Herfra siden takker vi både for fotos og tekst.
Se placering på kort.
Ingstrupholmvej, Tjele som ligger stort set lige overfor foranstående på Overlund, findes et tårn som er mærket “energimidt 0665”; ved siden af står en ny kasse med nr “energimidt sp 387461”, de hænger iøvrigt sammen med det røde tegltårn Nørreåvej 8830 Tjele mrk “energimidt 0144” og går alle til strømstationen ved Foulum 8830 Tjele.
Tidligere MEF og EGO.
Tekst og foto ved Michael Magnussen.
Se placering på kort.

Michael Magnussen har også leveret den fine billedserie fra Nørreåvej i Tjele, jf. i øvrigt de foregående punkter.Dette røde tegntårn er mærket “energimidt 0144” og går som de foregående til strømstationen ved Foulum 8830 Tjele.Her er tale om et tårn med rejst tegltag og mange fine murdetaljer og altså p.t. (august 2012) i brug. Tidligere MEF og EGO.
Se placering på kort.
Marianne Schmidt og Mogens Nielsen fra Haderslev har henledt opmærksomheden på dette stål-transformatortårn, der er i brug ved tilslutning til luftledningsnettet. Tårnet er placeret øst for Glyngøre nær Sæby kirke.
Tårnet er mærket med nr. 20216, i dag Energi Midt, tidligere Salling, Fjens og Gending herreders højspændingsanlæg (SFGHH). Tårnet har med sikkerhed været i brug i 2010.
Foto ved Mogens Nielsen, Haderslev.
Se placering på kort.
halvøen Salling syd for øen Fur i Limfjorden, har Marianne Schmidt og Mogens Nielsen fra Haderslev henledt opmærksomheden på dette fine murede tårn med fladt tag og med transformator tilsluttet til luftledningsnettet. Det ses tillige at være kablet til jord.
Tårnet er mærket med Energi Midt 20083 + 5231 (gammel S. 595) +S.596, tidligere Salling, Fjens og Gending herreders højspændingsanlæg (SFGHH). Har helt sikkert været i drift i 2010.
Foto Mogens Nielsen, Haderslev.
Se placering på kort.
Ved Ulbjerg klint ved Lovns Bredning, har vi fra Michael Magnussen modtaget disse fotos af et transformatortårn, i røde sten og med rejst tegltag. På foto ses vindue ca. midtvejs oppe og helt oppe under taget nogle blændede ruder. Der ses rester af porcelænskopper.
Tårnet er mærket med Energi Midt 0150, tidligere MEF og EGO. Tårnet er udfaset i 2005.
Se placering på kort.
Hobrovej i Fastrup, har vi fra Michael Magnussen modtaget dette foto af et transformatortårn, der efter det oplyste ikke længere er i brug.
Der er tale om et rødt murstenstårn med rejst tegltag. Der ses rester af tilslutningen til porcelænskopper på to sider af tårnet. Midt oppe et blændet vindue. Form. udfaset i perioden 2005 – 2010, Energi Midt, tidligere MEF, EGO. Nummer indtil form. Energi Midt 0106.
Se placering på kort.
Impgårdsvej nær Kjellerup, har vi fra Michael Magnussen modtaget dette foto af et transformatortårn, der efter det oplyste er i brug. Der er tale om et ståltårn, der antagelig har været brunmalet. Der ses en tilslutning til luftledningsnettet.
Tårnet er mærket med: “0464″. Nuværende selskab Energi Midt, tidl. EGO og MEF.
Se placering på kort.
Myhlenbergvej ved Arden, har vi fra Michael Magnussen modtaget foto af et rødt murstenstårn indeholdende transformator, der er i brug (august 2012). Tårnet har rejst tegltag. Der er ikke mange detaljer at se fra den vinkel, som tårnet er fotograferet fra, men det ses tydeligt, at det er tilsluttet ledningsnettet. Der er form. tale om transformator nr. 144 Gandrup Hvarre. Der ses en gråmalet trædør og der er pyntet med gule eller gulmalede sten på den nederste del af tårnet. Det ser ud som om der har været et vindue midtvejs oppe, som er muret til. Vi er i Himmerlands Elforsyning (HEF).
Se placering på kort.
På Ugelrisvej, Ndr. Skringstrup, 8832 Skals, står et udfaset (ca. 2006) tårn med en lille ny transformercontainer ved siden af. Tårnet er opført i røde mursten og med rejst tegltag, som flere andre på egnen. Der er brunmalet dør og luge og midt oppe et blændet vindue. Højere oppe og på siden kan ses hvor tilslutningerne til ledningsnettet var etableret. Ingen oplysning om mærkning af tårnet. Foto ved Michael Magnussen.
I dag Energi Midt nr. 0147 og tidligere MEF og EGO.
Se placering på kort.

Straarupvej øst for Skive Fjord, har Michael Magnussen gjort opmærksom på og fotograferet dette tårn, der ikke længere er i drift. Ingen luftledninger og ingen ledninger til jord. Døren er mærket “S.E.G.H.H nr 147”.Der er tale om et tårn opført af røde mursten og med et vindue midtvejs oppe. Porcelænskopper er stadig synlige. Tårnet er med fladt tag. Michael har tillige taget fotos af døren indvendig og et foto taget indvendig nedefra og op i tårnet. Udfaset inden 2008.
Se placering på kort.
Sødalvej i Løvel, nord for Viborg, har Michael Magnussen gjort opmærksom på og fotograferet dette tårn, der stadig er i brug. Der er tale om et pudset murstenstårn med fladt tag med forbindelse til luftledningerne. Der er træport, luge, lille toprude og ellers ikke mange detaljer. Ud over Michaels billede bringes tillige et dump fra Google Street View, der viser tilslutningen til ledningsnettet. Transformatoren er mærket “0125”, Energi Midt, tidligere MEF og EGO.
Se placering på kort.
I krydset Ulfborg Kirkebyvej og Holstebrovej, lidt nordøst for Ulfborg, har Michael Magnussen gjort opmærksom på og fotograferet dette ståltårn, der form. er udfaset efter 2009. På siden kasser med lavspændingssikring og effektafbrydere.
Der er tale om et klassisk gråmalet ståltårn i pyramideform, med tilslutning til ledningsnettet på 2 sider. I betjeningshøjde ses nogle aggregater monteret.
Transformator er mærket “RAH 13”, (Ringskøbing Amts Højspændingsanlæg).
Se plcaring på kort.
Endnu engang har Michael Magnussen beriget os med et fund fra Ejstrupvej i Skals, denne gang af et nu nedrevet ståltårn, der blev fjernet i foråret 2012.
Energimidt nr 5154 var tårnets mærke, tidligere MEF og EGO.
Også dejligt at vi på denne måde sommetider får dokumenteret nogle af de nedrevne tårne.
Se placering på kort.

2 fotos af murstenstårnet og 1 foto af skiltet er modtaget fra Michael Magnussen. Tårnet står på Evaslund, Østerbølle ved Aalestrup og er i drift. Tårnet er mærket med Lerkenfeld ll og nr 361. Området tilhører HEF, dvs Himmerlands Elforsyning.
Se placering på kort.
Michael har er dokumenteret en mastetransformator, der givetvis er under udfasning. Vi er på adressen Haversmosevej nr 8 Hvidding 8830 Tjele.
El-selskabet ELRO (Elforsyningen for Randers opland) nr. 806, Hvidding – Haversmosevej 8.
Se placering på kort.
Michael Magnussen beriger os tillige med fotos og tekst af dette udfasede tårn på Stenrøgelvej i Kjellerup, om hvilket han selv skriver:
“Her står rester af noget af en gammel sag, tårnet er for længst udfaset men bruges som det ser ud primært til leg, en snor og lign er monteret øverst, man har også muntret sig med at give det en anden top. Tårnet har intet nummer.”
Energi Midt, tidligere MEF og EGO.

Se placering på kort. (placering unøjagtig)
Michael Magnussen har leveret fotos og tekst fra et fund på Nørbækvej i Tjele:
“Nørbækvej Tjele, her er tårnet blevet til en del af gårdspladsen hos den lokale entreprenør / kartoffelavler. Man kunne have den tanke at de har glemt tårnet.
Tårn mrk Elro nr. 554 Hammershøj – Nørbækvej 18.

Se placering på kort.


Også dette fund fra Ørslevklostervej i Højslev står Michael Magnussen for.
Nyd også den spændende billedsamling.
Michael skriver selv således:
“Ørslevklostervej er et gammelt udfaset tårn som den lokale beboerforening har overtaget og byder velkommen indenfor. Jeg vedhæfter lidt sjove fotos af såvel byggeregning samt instruktion ved førstehjælp i forbindelse med evt stød. Tårnet er mere end velholdt så det er bestemt et besøg værd. Tårn mrk SFGHH nr 4.”
Energi Midt, tidligere MEF og EGO, udfaset inden 2008.

Se placering på kort.
Hannerupvej, Hobro, har Michael Magnussen fundet dette fine ståltårn, der er i brug på optagelsestidspunktet sept. 2012. Det er nummereret “Hvilsom 92” og området antages at være HEF (Himmerlands Elforsyning.
Se placering på kort.
Fra Troldemosevej i Ålestrup et murstenstårn. Det er med rejst tegltag og grønmalet dør. Mærket er “Korsøgård 487”, Himmerlands Elforsyning, der ses at være i brug på optagelsestidspunktet sept. 2012.
Foto og tekst Michael Magnussen.
Se placering på kort.
Skjernvej i Sønder Felding, har Birthe Lund fra Haderslev, opdaget dette ståltårn, der har kabler ført i jord, hvilket velsagtens betyder, at transformatoren i tårnet transformerer det nedgravede ledningsnet; en løsning der ses flere steder. Foto er indtil videre lånt hos GoogleStreetView.
Energi Midt, tidligere Herningegnens elforsyning / Herning Kommunale Elværk, gammelt Herning nummer var 126.
Se placering på kort.
Brændsøvej, nord for Hobro, en transformator i ståltårn, fundet og fotograferet af Michael Magnussen i marts 2013. Michael tilføjer, at stationen næppe har lang levetid. Den er mærket Gandrup Hvarre Vest nr 594. HEF.
Tak til Michael for bidraget.
Se placering på kort.
Stenstrupvej ud for nr. 26, nord for Hobro, en transformator i røde mursten og med rejst tag. Ved siden af stationen ses en ny transformator opstillet. Tårnet er fundet og fotograferet af Michael Magnussen i marts 2013. Michael tilføjer, at stationen næppe har lang levetid, idet en moderne transformer ses ved siden af. Den er mærket HEF Stenstrup nr 84.
Tak til Michael for bidraget.
Se placering på kort.
Stenstrupvej ud for nr. 17, nord for Hobro, en transformator i ståltårn. Tårnet er fundet og fotograferet af Michael Magnussen i marts 2013. Michael tilføjer, at stationen næppe har lang levetid. Den er mærket HEF Stenstrup 833.
Tak til Michal for bidraget.
Se placering på kort.
Bent Frandsen fra Als har været på tur og lige nordvest for Aulum, har han set en transformator i ståltårn, der skulle være i brug her i marts 2013. Vi har endnu kun et foto fra GoogleStreetView at støtte os til og det er kun muligt at se toppen af tårnet, men vi optager foto, når vi kommer til området.
Energi Midt, tidligere Herningegnens elforsyning tidligere Herning Kommunale Elværk.
Tak til Bent for bidraget.
Se placering på kort.
Michael Magnussen har bidraget med foto, tekst og placering for dette ståltårn i byen Linde nord for Randers, med nummer ELRO-808. Vi takker for bidraget.
Se placering på kort.
Michael Magnussen har bidraget med foto, tekst og placering for dette ståltårn i byen Linde nord for Randers, med nummer Midt 40007, tidl. Elro 07. Vi takker for bidraget.
Se placering på kort.

Vor gode spejder Bent Frandsen fra Als, der kommer vidt omkring, har på større afstand spottet et muret tårn, med topbøjle på en mark ved en gård, nær Koldingvej, syd for Billund.
Efterfølgende har Michael Magnussen bidraget med stationens nummer SE2057 og ikke mindst et par rigtig gode fotos fra november 2013, som vi er meget taknemlige for.
Se placering på kort.
Hadsundvej syd for Hald og nord for Randers, har Birthe Lund fra Haderslev spottet dette pyamideformede ståltårn uden luftledninger, men hvor stationen højst sandsynlig stadig er i brug for jordledningerne. Nr. på trafo er Elro303.
Vi takker herfra for tippet fra Birthe, der har observeret tårnet i juli 2014.
Foto leveret af Michael Magnussen, der tillige har oplyst os tårnets nr., hvilket vi også med stor taknemlighed siger tak for.
Se placering på kort.
Hadsundvej syd for Mejlby og nord for Randers, har Birthe Lund fra Haderslev spottet dette ståltårn, hvor tilslutningen til luftledninger har været forhøjet ved hjælp af pæle, der er højere end tårnet.Stationen er formentlig stadig i brug for jordledninger.
Vi takker herfra for tippet fra Birthe, der har observeret tårnet i juli 2014.
Michael Magnussen supplerer i august 2014 med følgende: Mejlby Hadsundvej 260. Nummer på tårnet er 472. Forsyningen sker via Elro.
Foto lånt af GoogleStreetView.
Se placering på kort.
Solskovvej vest for Herning, har vor gode spejder fra Haderslev, Birthe Lund, spottet denne station, der stadig er i brug om end det er jordledninger, den betjener. Der er tale om et smukt slankt gråt ståltårn, let pyramideformet og med synlige kabler til jord. Det fremgår endvidere tydeligt af foto, at stationen tidligere har været koblet på luftledningsnettet. Tårnet er mærket EnergiMidt 30597 og er spottet juli 2014.
Foto: Birthe Lund.
Se placering på kort.
Assingvej syd for Ikast, har vor gode spejder fra Haderslev, Birthe Lund, spottet denne station, der stadig er i brug om end det er jordledninger, den betjener. Der er tale om et smukt slankt gråt ståltårn, let pyramideformet og med synlige kabler til jord. Det fremgår endvidere tydeligt af foto, at stationen tidligere har været koblet på luftledningsnettet. Tårnet er mærket EnergiMidt 30610 og er spottet juli 2014.
Foto: Birthe Lund.
Se placering på kort.
Sønderbro i Kibæk, har Michael Magnussen spottet denne murstensbyggede, firkantede bytransformatorstation med fladt tag, dør og 2 vinduer. Stationen er angiveligt i brug er mærket EnergiMidt 30257. Vi takker mange gange for bidraget.
Foto ved Michael Magnussen.
Se placering på kort.
Nedenskovvej i Brædstrup, har Michael Magnussen spottet dette flotte murstensbyggede og udfasede transformatortårn, med mange fine detaljer bl.a. topbøjle. Vi takker mange gange for bidraget.
Foto ved Michael Magnussen.
Se placering på kort.
Bent Frandsen fra Als, har i juli 2014 spottet denne transformatorstation på Gettrupvej syd for Hobro. Der er tale om et rødt murstensbygget tårn med rejst pladetag. Tårnet står i et levende hegn, der er vokset tæt ind til tårnet, så sandsynligvis er transformatoren taget ud af drift. Der ses hverken at være luft- eller jordledninger. Der er et lille vindue oppe under taget, grønmalet firkantet dør og rester af porcelænskopper. Vi har indtil videre lånt et GoogleStreetView kort, men det er desværre ikke muligt at se, hvad der står på det lille skilt på døren.
Se placering på kort.
Bent Frandsen fra Als, har i juli 2014 også spottet denne transformatorstation på Asfergvej/Blegvadbrovej, Fårup. Der er tale om et pladejernstårn, der øjensynlig er i drift med transformator, idet man på billedet kan se de tilsluttede luftledninger.
Vi har indtil videre kun et meget ringe GoogleStreetView kort, men håber på muligheden for at få taget et egentligt foto. Tak igen til Bent for henvisningen.
Se placering på kort.

Michael Magnussen har henledt opmærksomheden på følgende:
Nedrivningerne fortsætter også for HEF gruppen. Her Grenvejen ved Hobro, foto med tårn fra foråret og det sidste fra i fredags (27.feb. 2015).Tårnet bar tidligere nummer HEF769“.
Vi takker for bidrag samt foto, selv om det er trist, at der bliver færre og færre af de gamle tårne.
Se placering på kort.
 
Bo Jensen har via Transformatortårne i Danmark beriget os med HEF 769 Stenstrup Galgebakke, fra 1 / 6 – 2009.
Vi afventer placeringsoplysninger.
Via Transformatortårne i Danmark, har Michael Magnussen og Bo Jensen beriget os med fotos og supplerende oplysninger vedr. dette ståltårn i Lindum ved Tjele. HEF 808 Lindum Skov Savværk ( type 2500 )( bundflade 2500 x 2500 mm ).
Tak for bidraget, maj 2015.
Se placering på kort.
 
Via Transformatortårne i Danmark, har Michael Magnussen beriget os med foto af nu nedtaget tårn fra Ouevej vest for Hobro. I øvrigt fra Oue at den sagnomspundne Jodle Birge var fra . Forsyningsområde HEF og nummer var 876 Oue Minkfoderfabrik.
Tak for bidraget, maj 2015.
Se placering på kort.
 Via Transformatortårne i Danmark, har Michael Magnussen beriget os med foto af et tårn på Lundø nordøst for Skive. Tårnet er angiveligt taget ud af drift og benyttes til en eller anden form for udstilling. Tårnet er i dag (juli 2015) forsynet med et kunstnerisk skilt med navnet: “Lundø-tårnet”. Der er tale om et tårn opført i røde mursten og med fladt tag og grøn dør. Vi er i EnergiMidt’s område og nummer er 20134
Vi takker for dette fine bidrag.
Via facebookgruppen Transformatortårne i Danmark, har Egon Wishoff Petersen bragt os et foto af dette murede tårn: 468 HEF Søvej Stenild. Vi takker for det fine bidrag juli 2015.
Se placering på kort.
Via facebookgruppen Transformatortårne i Danmark, har Egon Wishoff Petersen bragt os et foto af et stålpladetårn: 266 HEF Trinderupvej 10, Hobro. Også dette foto stammer fra juli 2015.
Se placering på kort.
 Via facebookgruppen Transformatortårne i Danmark, har Michael Magnussen i juli 2015 bragt os dette fine foto af en station på Sognevej i Koustrup nær Randers. Der er tale om et hvidkalket tårn med rejst tag. Stationen har nr. ELRO22 og står i bymæssig bebyggelse. Tak til Michael for dette fine bidrag.
Se placering på kort.
Via facebookgruppen Transformatortårne i Danmark, har Egon Wishoff Petersen i april 2017 bragt os dette fine foto af en station på Nørre Madsbadvej på Fur. Der er tale et tårn bygget af røde mursten og med rejst tag og grøn dør. Ingen oplysning om stationens nummer. Stationen må være udfaset, da der står en moderne transformator ved siden af. Tak til Egon for dette fine bidrag.
Se placering på kort.
  Fra en god bekendt i Starup, her foto af Energi Midt 30225,
mørkeblåt ståltårn i pyramideform og tilsyneladende med fladt tag. Stationen er i drift med jordkabling. Luftledninger ses nedtaget. Stationen står på adressen Ørre Byvej 97, 7400 Herning. Tak for det fine foto. Foto april 20017.
Se placering på kort.
 
Ved du noget om transformatortårne og deres placering, giv da venligst et praj nedenfor.

6 tanker om "Tårne i Midtjylland"

 1. michael

  Hej Jens
  Blot lidt oplysninger til tårnene i denne gruppe.
  Blegevadbrovej Fårup: Elro 495
  Gettrupvej Hobro: Energimidt 40127

 2. erik jensen

  Hej Jens Klitgaard.
  Jeg har tænkt mig at placere en geocache (en slags skattejagt) ved en transformerbygning i Værløse. I den anledning vil jeg gerne have lov til at bruge 2 af dine billeder af hhv. et muret tårn og et ståltårn. Jeg vil trække en parallel mellem den traditionelle by-bygning (lille hus 3x3m) og de tilsvarende fritliggende tårne på landet. Desværre er samtlige tårne revet ned i nordsjælland, da man lagde 10Kv-ledninger i jorden, så jeg er kommet for sent til at tage billeder selv.
  Med venlig hilsen
  erik jensen (erik***)

 3. Michael Magnussen

  Goddag Jens

  Ja så går Energi Midt for alvor til den i det midtjyske, i seneste uge er tårnet på Sødalvej Løvel fjernet, iøvrigt et af de få hvis ikke det eneste de havde i beton, de øvrige er enten i stål eller muret.
  Som tidl nævnt mht tårnet Overlundvej 40 så fjernes det nok også , de hænger ihvertfald sammen og som tidl nævnt etr ny boks sat op klar der.

 4. Michael Magnussen

  Ulbjerg Klint står på Tolstrupvej 2, 8832 Skals, kan skimtes via Goggle i haven bag hus
  Hobrovej Fastrup står ved Hobrovej 65, 8830 Tjele, via Goggle ses tydelig skygge af tårnet
  Impgårdvej, dette står på Impgårdvej 10, 8620 Kjellerup, ses ydeligt fra Maps Ulvedalsvej
  Michael

 5. Michael Magnussen

  Hej Jens.
  Tårnet på Impgårdsvej har flg mærke på døren 0464 hvis det kan hjælpe dig

  Michael

 6. Bo Jensen

  Hej Jens . . .

  Hvad angår transformertårnet ved Bjerregårdvej, så er det fjernet indenfor de sidste 4 – 5 år.
  Transformertårnet på Brandevej syd for Ikast er på optagelsestidspunktet for billedet stadig i brug.

  Mvh.

  Bo Jensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.