Tårne i Østjylland

Klik for større billede og klik igen for lukning.

Transformatortårn i Gaurslund lige ved skolen. Gaurslund ligger nær Børkop. Tårnet er bygget i gule sten i løberforbandt og med rødt tegltag med rejsning. Tårnet er ikke i brug. Det antages at være 6-7 meter højt. Tårnet er forsynet med grønmalet dør og lem. På døren skilt med teksten: “St. 11″.
Se placering på kort.
Transformatortårn nær Jelling, der er i brug.
Pæn stand, muret med røde sten.
Pæn brunmalet port mærket med nr. 10159.
Tårnet er med fladt tag.
Foto ved Lars Christensen, Vejle.
Se placering på kort.
Transformatortårn på Mølvangvej i Jelling.
I forbindelse med Jelling Festival er tårnet udsmykket med festivalens logo m.v. Vi synes det er fint, at det i denne anledning kan bruges som festtårn. Vi vil senere få bragt et fotos i bedre kvalitet og få fat i mere detaljerede oplysninger om denne transformator.
Iflg. Michal Magnussen oplyses, at stationen tidligere er nummereret Midt 10158.
Tak til Morten Christensen, Vejle for det indsendte billede.
Se placering på kort.
Transformatortårn ved Hansted nær Horsens, der muligt er i brug.
Det er opført i røde sten og med pæn buen port.
Der er flot tagkonstruktion med el-bøjle.
Foto ved Lars Christoffersen, Krono-gruppen.
kortet ses landsbyen Hansted, men det er ikke lykkes at stadfæste tårnet præcist.
Transformatortårn ved Urup nær Horsens.
Tårnet er med tagrejsning med el-bøjle over.
Der er tale om et smukt slankt tårn i rødt tegl.
Pæn sortmalet, rundbuet trædør.
Tårnet er ikke i brug.
Foto ved Lars Christoffersen.
Se placering på kort.
Et lidt anderledes tårn, opdaget i skovbevokset vejkant på Sjællandsvej i Kolding. Spørgsmålet er om det i virkeligheden er et egentlig transformatortårn. Tårnet synes nemlig større end sædvanligt og vinduerne er heller ikke af den gængse type. Men hvis bygningen ikke har huset en gammel udtjent transformator, hvad er der så tale om. Der ses ingen ledninger, ledningsrester eller porcelænskopper.
Bygningen er udført i røde tegl og med høj rejsning.
Tak til Michael Magnussen for foto og følgende tekst april 2013: “Tårnet du på din  side skriver om på Fynsvej i Kolding var jeg fysisk forbi i weekenden. Tårnet har rigtig nok som du skriver en anderledes form, og er helt ens med det som du selv har foto af ved banegården. Det er nok ca dobbelt så stort som alm tårn, især er teksten KBE spændende. Tårnet står rent faktisk på Sjællandsvej men betyder mindre, tårnet er mærket med Trefor 3022 og er i drift.”
Se placering på kort.
Tårn i Kolding magen til tårnet på Fynsvej i Kolding.
Dette tårn står på baneterrænet nær banegården i Kolding.
Iflg. Michael Magnussen, er tårnet nummereret Trefor 3003. Tak for denne oplysning.
Foto ved Jens Klitgaard.
Se placering på kort.
Et gråmalet ståltårn ved grusgrav i Almind nær Kolding. Tårnet er i pyramideform, altså bredest forneden og smallest foroven. Også tag i flad pyramideform. Tårnet er ikke i brug og har sikkert ikke lang levetid, da det står på kanten af grusgraven. Iflg. Michael Magnussen, har tårnet været nummereret Trefor 2852.
Foto er optaget den 6. februar 2011 af Jens Christensen.
Se placering på kort.
Tårn på Hornsyldvej og Vejlevej mellem Stouby og Barrit i Hedensted Kommune, der skal flyttes til Glud Museum.
Foto ved Glud Museum.
Læs om de spændende planer og om nuværende og fremdig placering.
Et transformatortårn mellem Hedensted og Løsning på Remmerslundvej, bygget af røde teglsten og med fladt tag. Tårnet er ikke længere i brug. Der er tale om et nydeligt tårn med mange interessante detaljer. Porcelænskopper er intakte. Spændende port og luge. Tårnet trænger dog til nogen vedligeholdelse. På porten en lille metalplade med teksten “NRGI 30153″. Port og luge sikret med hængelåse.
Forhåbentlig får tårnet lov at stå, så det kan blive bevaret for eftertiden.
Foto: Lars Christensen
Se placering på kort.
Her et fint tårn i røde teglsten og med rejst tag, opdaget af Sarah Hachmann, på hjørnet af Vejlevej og Stoustrup Skovvej nær Fredericia.
Tårnet er ikke i brug, men godt at det indtil videre er bevaret.
Tårnet synes ikke at være præget af alder og det må vel endda siges, at der er tale om et vist moderne look.
Tårnet har iflg. Michael Magnussen været nummereret med Trefor 27.
Foto ved René Lund Christensen.
Se placering på kort.
Lidt syd for Tørring og Uldum, nærmere bestemt i landsbyen Ølholm, på Vejlevej, lige ved Viborg Hovedvej, finder man dette transformatortårn fremstillet af stålplader. Der er tale om et spændende tårn i pyramideform, der er i brug, idet det er tilsluttet lufledningsnettet, der stadig visse steder er i brug på egnen. Der er ført ledninger ud til nettet fra to sider af tårnet og ligeledes ses et kabel at gå direkte i jorden. Det er også tydeligt, at der er sket ændringer i forhold til tårnet oprindelige anvendelse. Op og ned ad tårnet står en af de moderne containere, der i vid udstrækning har afløst de gamle tårne. Container bærer nr. K057. På en noget mindre transformerkasse, der står ved siden af, er anført Energi Midt, nr. SP338993. Tårnet selv ses ikke at være mærket. Det kan se ud som om tårnet på et tidspunkt har været forsøgt rødmalet! Det er vor spejder René Lund Christensen, der har gjort opmærksom på tårnet, der her er fotograferet af Lars Christensen.
Se placering på kort.
Tårnet lige ovenfor og de to nedenfor er på samme ledningsnet (elnet).
Lige til venstre bringes et foto af mastepælene som tårnene er forbundet til.
Et ståltårn på det stod på Ulkærvej og er nedlagt, havde nummer L 455 / Midt 455, er fundet og fotograferet af Michael Magnussen. Tårnet minder i højeste grad om de foregående, også med rester af rødlig maling.
Et ståltårn nær Holtum og Grejs på Fløjstrupvej.
Tårnet har været rødmalet, men det meste af malingen er skallet af. Det interessante er, at tårnet er i brug og er forbundet til et ledningsnet der er monteret på en række tråmæste, jf. foranstående.
Se placering på kort.

I august måned 2013 indløb meddelelse om, at tårnet er nedrevet. På foto til venstre ses en bunke murbrokker. Foto og info fra Michael Harnov.
Læs meget mere her om det spændende tårn ved Brakker nær Egtved
.
Se placering på kort.
Et nydeligt murstenstårn ved Viborglandevejs tilkørsel til Grejsvej lidt nord for Vejle.
Der er tale om et rødstenstårn, der er i brug. Tårnet er med fladt tag.
Det har en brunmalet dør og der er vindue samt pynt i murværket.
Foto Jens Christensen
Så placering på kort.
Mellem Skanderborg og Horsens, tæt ved landsbyen Elling, har vor gode spejder René Lund Christensen fundet dette ståltårn, der er specielt, ved at det stadig er i brug. Det ses tydeligt, at mastenettet er tilsluttet tårnet, der igen har kabel ført i jorden; det må vel alt andet lige betyde, at det er hertil man er nået med nedgravningen i dette område.
Supplerende oplysninger og foto ved Michael Magnussen: Energimidt 11121 mrk Lundum Mark, hvilket vi takker for.
Se placering på kort.
Ved Randers Fjord, Kare Holm, denne meget specielle konstruktion, hvor pumpestation og transformatortårn ses sammenbygget. Billedet er venligst stillet til rådighed af Mike Hammer, så venligst respekter:  “© Mike Hammer 2008” .
Bo Jensen, Fredericia har følgende bemærkninger til Kare Holm transformatorstation: “Hvad angår Kare Holme Pumpestation: Kom i tanker om at jeg 2 udgaver af ” Geodætisk Instituts Generalstabskort Danmark 1 : 100.000 ” fra henholdsvis 1931 og 1957. Af dem kan jeg se at Kare Holme var inddæmmet i 1957, men at at pumpestationen ikke var bygget endnu, så jeg vil antage at transformerstationen / pumpestationen er bygget i sidste halvdel af 1950’erne.
Se placering på kort.
Tårn på Dueholmvej mellem Løsning og Horsens. Tårnet er opført i røde mursten og er med fladt tag og brun port og er taget ud af drift, men porcelænskoppperne ses intakte. Tårnet ligger i et mindre villakvarter og om det får lov at blive stående er uvist. Iflg. Michael Magnussen er der tale om Nrgi 30057.
Foto foreløbig fra Google Street View, indtil vi selv kommer til stedet.
Se placering på kort.


1234567
Tårn på kanten af en privat have på Lystrupvej i landsbyen Stenderup syd for Horsens. Her er tale om et tårn af røde mursten, der ikke er i brug, men med masser af porcelænskopper på flere sider, der viser at der har været mere end almindelig mange tilslutninger. Der er rejst tegltag. Der er træluge og trædør i god stand. Der er ingen skilte påsat på tårnet, men på den moderne transformator står NRGi30007. Der er ikke mange murdetaljer, men et smalt vindue højt oppe på både for- og bagside.
Foto: Jens Klitgaard.
Se placering på kort.
I Nørre Aldum, en kilometers vej vest for Stenderup (jf. foranstående) på hjørnet af Hedenstedvej og Nørre Aldum Møllevej, findes op og ned af gadekæret dette murstenstårn, med fladt tag, dør og luger. Pænt holdt og med flere murdetaljer. Tårnet er ikke i brug, men der er rester af porcelænskopper.
Det er mærket NRGI30128.
Foto: Jens Klitgaard.
Se placering på kort.
Trefor St. nr. 71 på Industrivej i Børkop. Her er tale om et rødt murstenstårn med rejst tag. Tårnet er ikke i brug. Der er ingen luftledninger og ingen summen fra transformator. Står op og ned af en industrivirksomhed og er højt oppe forsynet med projektør, der angiveligt benyttes til at oplyse området. Så måske kan der håbes på at tårnet af den årsag bevares.
Foto ved Jens Klitgaard.
Se placering på kort.
Trefor St. nr. 13 på Andkær Bygade 37, Børkop. Her er tale om et rødt murstenstårn med rejst tag. Transformator er i brug, idet der lyder en summen fra tårnets indre. Står på kanten af en villahave. Der er ingen luftledninger, så transformator servicerer angiveligt jordledningerne.
Foto ved Jens Klitgaard.
Se placering på kort.Her en transformatorstation i Horsens bymidte, på Løvenørnsgade nær banegården. Der er tale om en bygning i røde mursten og med adskillige ståldøre, eksempelvis 3 på række på den ene side. Det rejste tag er af tjæret tagpap. En af dørene har tre skilte, et højspændingsskilt, et NRGi skilt med nummeret 31025 og endelig et skilt med teksten Banegården, Løvenørnsgade 65. Derudover har en anden dør et meget interessant gammelt skilt, hvoraf teksten Horsens Belysningsvæsen, Transformerstation, fremgår.
Der er ingen tvivl om at denne station stadig er i brug, hvilket da også underbygges af, at et af skiltene er af nyere dato.
Stationen opdaget af Lars Christensen, Vejle, der også har leveret de fire billeder, der ses til venstre.
Se placering på kort.
Transformator i muret tårn på Brandbjerglundvej, Horsens, mrk. Energimidt 11039 og tilsyneladende i brug på optagelsestidspunktet september 2012. Tårnet har topbøjle og mange fine murdetaljer og brunmalet indgangsport. Michael Magnussen har leveret foto.
Se placering på kort.
Transformator i muret tårn på Grumstrupvej 8732 Hovedgård, mrk Energimidt 11066, og tilsyneladende i brug på optagelsestidspunktet september 2012. Tårnet har topbøjle og mange fine murdetaljer og brunmalet indgangsport. Michael Magnussen har leveret foto.
Se placering på kort.
Transformator i muret tårn på Lundumskovvej 8700 Horsens, mrk Energimidt 11046, og tilsyneladende i brug på optagelsestidspunktet september 2012. Tårnet har topbøjle og mange fine murdetaljer og brunmalet indgangsport. Michael Magnussen har leveret foto.
Se placering på kort.
Transformator i muret tårn på Skanderborgvej 8751 Gedved, mrk Energimidt 11068, og tilsyneladende i brug på optagelsestidspunktet september 2012. Tårnet har topbøjle og mange fine murdetaljer og brunmalet indgangsport. Michael Magnussen har leveret foto.
Se placering på kort.
Transformator i ståltårn med “masteforlænger” på Vestervej, 8700 Horsens, mrk Energimidt 11122, og i brug på optagelsestidspunktet september 2012. Tårnet er gråmalet og i pyramideform. Michael Magnussen har leveret foto.
Se placering på kort.
Transformator i muret tårn på Nymøllevej 8751 Gedved mrk Energimidt 11043, Gedved Mark, og tilsyneladende i brug på optagelsestidspunktet september 2012. Tårnet har topbøjle og mange fine murdetaljer og brunmalet indgangsport. Michael Magnussen har leveret foto.
Se placering på kort.
Transformator i muret tårn på Ståhøjvej 8751 Gedved, mrk Energimidt 11025, og tilsyneladende i brug på optagelsestidspunktet september 2012. Tårnet har topbøjle og mange fine murdetaljer. Michael Magnussen har leveret foto.
Se placering på kort.
Udfaset transformatortårn opført i røde teglsten og med fladt tag. Tårnet er ikke mærket og det er helt sikkert udfaset, idet det tydeligt fremgår, at en tømrer benytter tårnet som lager. Vi er på Saturnvej i Horsens og tårnet er set af Lars Christensen, Vejle i februar 2013. I den modsatte ende af vejen ses en moderne transformator i en moderne lille container, så der er ingen tvivl om, at ledningsnettet er nedgravet i dette område.
Foto Lars Christensen.
Se placerering på kort.
Lars Christensen fra Vejle, har fundet og taget billede af muret transformatortårn på Stiftsvej i Bredal, nord for Vejle. Der er tale om et muret tårn med rejst tegltag under udfasning. Ved siden af tårnet er opstillet ny transformator-kasse mærket NRGi 30057.
Se placering på kort.
Michael Magnussen har opdaget og fotograferet dette ståltårn på Vindelevvej i Jelling, der i marts 2013 fortsat er i brug. Tårn mærket med VOH F 558. Vi takker for bidraget.
Se placering på kort.
Også dette tårn på Sigurd Stenhøjvej i Barrit, har Michael fundet og fotograferet. Michael skriver selv: “Sigurd Stenhøj Vej Barrit, et noget anderledes tårn, måske har økonomien eller en sjov tanke spillet ind, ihvertfald er der ikke blevet plads til en højde meget højere end de ca 4 meter, et lidt specielt syn som der ikke findes mange af efterhånden.  Tårnet er i drift. Mærket med  NRGI 30016”. Vi takker mange gange for også dette spændende bidrag.
Se placering på kort.
Kaare Lund fra Haderslev har spottet dette røde murstenstårn på Pjedstedvej i Pjedsted, mellem Børkop og Fredericia. Det er set sidst primo 2013 og der er brugt et foto ved Michael Magnussen. Stationen er mærket “TREFOR station 6” og er angiveligt i drift. Der er rejst tegltag, som det bruges på egnen, men der er ingen luftledningstilslutning.
Se placering på kort.
Fra et ældre geodætisk kort, har jeg spottet dette lidt særprægede tårn på Abildtoft i Ølholm. Der er tale om et muret tårn i røde sten og med let spidst pyramideformet tag. Brunmalet buet dør og på hver side af døren er der foretaget udbygninger. Der ses et lille vindue og kant rundt et stykke under toppen. Derudover ses to sæt porcelænskopper. Stationen kan udmærket være i brug, da der ses rigtig mange luftledninger i byen. Desværre ingen oplysninger om nummerering. Foto lånt af GoogleStreetView august 2013.
Se placering på kort.
Denne station, mærket TREFOR10 er spottet af Michael Magnussen og er i drift (oktober 2013). Stationen er beliggende ved Gårslev mellem Vejle og Fredericia. M.h.t. til det murede tårns proportioner, er der tale om et noget anderledes tårn end de gængse, selv døren sidder på den “gale led”. Tårnet har rejst tegltag. Foto ved Michael Magnussen.
Se placering på kort.


TREFOR73 ligger ikke langt fra raffinaderiet på Ryttergrøftvejen i Fredericia og er også spottet af Michael Magnussen. Her er tale om et rødt murstenstårn med rejst tag og træport. Stationen i drift (oktober 2013). Første foto ved Michael Magnussen.
De øvrige fotos taget af Lars Christensen fra Vejle.
Se placering på kort.
Lars Christensen, har på Langgade i Gadbjerg observeret et vartegn, der ligner et ombygget transformatortårn, hvilket også bekræftes ved opslag på geodætiske kort. Tårnet er malet helt hvidt og alle døre og vinduer ses fjernet og hullerne lukket. På toppen er anbragt et kæmpemæssig hat og ved tårnets ene side er anbragt en model af en stor cykel.  

Byportens visuelle udtryk kan arbejde videre på Gadbjergs nuværende vartegn Hatten. Mottoet ”Hatten lidt på skrå, Gadbjerg går aldrig i stå”, opstod da transformertårnet på Langgade skulle finde en ny anvendelse. Hatten er et markant træk i Gadbjerg og kunne med fordel gentages og videreudvikles. En kunstner bør inddrages i udviklingen af den endelige byport.

Foto lånt af GoogleStreetView.
Se placering på kort.Lars og Morten Christensen fra Vejle, har spottet denne meget specielle dobbeltstation på Overholmvej i Hedensted. Her er tale om et rødt murstenstårn i dobbelt-bredde af normalen og med let pyramideformet tag. Der ses en luge på hver side af døren. Transformatorstationen antages at være i brug, da den er mærket med NRGi30260. I givet fald er det jordstrømmen den transformerer.
Foto ved Lars Christensen.
Se placering på kort.
Vor gode spejder fra Sønderborg, Bent Frandsen, har på ny fundet et transformatortårn til os. Det står ved Højlykkevej 54, Linnet, lidt syd for Vejle og er ikke i særlig fin stand. Der er tale om en udfaset station, men den står der dog endnu. Det er bygget op i røde mursten og med rejst tegltag. Måske det står på privat grund og dermed er reddet et stykke tid endnu, vides ikke. Historisk nummer oplyst af Michael Magnussen er Trefor 1182. Stationen skønnes at være 6-7 meter højt. Der er overhovedet ingen mærkning, udover lodsejers husnummer.
Se placering på kort.
  Atter har Michael Magnussen bidraget med et fint foto af et murstensbygget transformatortårn, stående på Bjørnsknudevej i Juelsminde, mærket NRGI 30162. Det mest fantastiske er, at stationen stadig er i brug. Vi takker for bidraget.
Se placering på kort.
 
Lars Klitgaard Christensen fra Vejle har spottet to murede tårne i Håstrup mellem Vejle og Kolding. De bærer hhv. Trefor nr. 553 og 554. De er ikke længer forsynet med luftledninger, men er fortsat i brug som transformatorer. Vi takker for bidraget, som er indkommet gennem gruppen Transformatortårne i Danmark.
Håstrups placering på landortet.
   Egon Wishoff Petersen har via Facebookgruppen Transformatortårne i Danmark, delt dette foto af en nu nedrevet station, der stod på hjørnet af Ølholm Bygade og Abildtoft i Ølholm. Der er tale om en station opført i røde sten og med fladt tag. I bunden er stationen udvidet på begge sider af døren og begge siderne er dækket med tag med fald. Tårnet, det er fotograferet den 9. april 2009 er mærket Midt Energi 10154.
Herfra takker vi mange gange for bidraget.
Se placering på kort.
  .
Ved du noget om transformatortårne og deres placering, giv da venligst et praj nedenfor.

2 tanker om "Tårne i Østjylland"

 1. Bo Jensen

  Hej Jens . . .

  Hvad angår tårnet på Industrivej i Børkop, så det dags dato stadigvæk i brug, idet det stadig er beskilttet ( det hvide skilt på døren med teksten ” Trefor St. nr. 71 ” ). Når en transformerstation tages ud af drift, så er elselskaberne som regel meget grundige med at fjerne den slags skilte, der siger noget om stationens nummer og navn, ganske enkelte for at undgå forvirring hos deres medarbejdere ( henholdsvis mellem den gamle og den nye station ).
  Dette tårn samt det i Andkær har jeg forøvrigt billeder af.

  Mvh.
  Bo Jensen

 2. Bo Jensen

  Davs igen Jens . . .

  Hvad angår transformerstationen i Gauerslund, så er det stadigt i brug, det samme gælder også for stationen i Stovstrup.
  Tårnet på Fynsvej er en transformerstation.
  Transformerstationen ved grusgraven i Almind er fjernet inden for det sidste års tid.
  Transformerstationen ved Ølholm må forventes fjernet i forbindelse med byggeriet af motorvejen fra Vejle via Tørring til Give, hvilket også gælder for dem på Fløjstrupvej og Grejsvej, samt luftledningerne mellem de 3 transformerstationer.
  Hvad angår transformerstationen i Brakker, er grunden til at den og det tilsluttede ledningsnet er bevaret, den at det, samme med håndfuld andre transformerstationer spredt ud over landet, blev bygningsfredet for nogle år siden, og dermed er tårnet ikke længere i brug.

  Mvh.

  Bo Jensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.