Tårne i Sønderjylland

Klik for større billede og klik igen for lukning.

Transformatortårn i brug i 2010 på Gl. Tøndervej midt mellem Haderslev og Tønder. Opført med røde sten, hovedsagelig i krydsforbandt og med fladt tag. På bygningen et mærke “755”. Derudover et skilt med teksten “HS sikringer for st. 10370” På  den brun-malede trædør er anbragt en gul strøm-advarselstavle og endvidere et skilt med teksten “10044 Sydvest Energi”. Tårnet anslås til at være 6-7 meter højt.
At tårnet er i brug betyder, at der tilgår 3 ledninger i toppen af tårnet, som umiddelbart ser ud til at føres direkte ned i jordkabel. D.v.s. tårnet benyttes ikke helt efter den oprindelige hensigt. Men skønt er det at et tårn er bevaret og er i brug.
Se placering på kort.
Transformatortårn på Krügersvej i Bevtoft nær Vojens. Tårnet er bygget i røde sten i krydsforbandt og med fladt taq. Tårnet er ikke i brug. Det antages at være ca. 6 meter højt. Tårnet er forsynet med grønmalet dør og lem samt et par små vinduer øverst. Der er påsat skilt med nr. 856 anført.
Få meter fra tårnet er anbragt en transformator i en mindre grøn container, mærket SydvestEnergi 10211.
Naboer til tårnet meddeler at det står til snarlig nedrivning.
Foto ved Jens Klitgaard.
Se placering på kort.
Et anderledes tårn midt i Christiansfeld. Tårnet er skønnet til at være mellem 4 og 5 meter højt, men til gengæld med at stort grundareal, vist nok anvendt til en større transformator end de gængse. Tårnet er opført i mursten og fremstår i dag hvidkalket. Der er placeret vinduer og “glughuller” under det flade tag på tre af tårnets sider. På den brune port et påsat skilt “33166 SE”. Tårnet er ikke i brug, men det kan ses hvor installationerne har været monteret. Det forlyder at det meget snart skal nedrives, men her i august 2011 står det altså stadig ubenyttet hen.
Se hvor tårnet er placeret.
Transformatortårn ved Raved på Hjordkærvej i Sønderjylland.
Meget forfaldent tårn i røde tegl og med fladt tag.
Tårnet er ikke i brug.
Foto ved Mogens Nielsen, Haderslev.
Tårnet står stadig i august 2014.
Se placering på kort.
Transformatortårn med fladt tag, der står nok så nydeligt i et hjørne af en privat have på Allervej nær Christiansfeld.
Det er bygget i røde sten og er ikke i brug.
Det antages at være ca. 7 meter højt.
Ejeren har havemøbler mv i bunden og indrettet udsigtsrum øverst.
Tårnet er ikke i brug og der findes ingen rester af de tidligere installationer.
Tårnet er på nordsiden mærket TF 104 og på porten mærket TS7518.
Se placering på kort.
Transformatortårn i brug i 2010 på Haderslevvej lidt nord for Skodborg. Placeringen angivet på googlemap nedenfor. Opført med røde sten, hovedsagelig i krydsforbandt og med fladt tag.
Tårnet anslås til at være 6-7 meter højt.
At tårnet er i brug, betyder ikke at det længere benyttes til det oprindelige formål, nemlig at transformere strømmen i luftledninger. Alligevel er det tydeligt, at det benyttes i en eller anden funktion idet større kabler på siderne ses ført ned i jorden.
Foto ved Kaare Lund, Haderslev.
August 2014: Tårnet ses nu at være nedrevet.
Se placering på kort.

Nedrevet transformatortårn ved Tørning Mølle lidt vest for Haderslev.
Meget fint tårn bygget af kalksandsten, med fladt tag. Tårnet var i meget fin stand.
Fotograferet i 2006 og antagelig nedrevet få år efter.
Tårnet er fundet i forbindelse med en gannemgang af mit fotoarkiv
og placeringen på kort-linket er sat ind efter hukommelsen.
Foto ved Jens Christensen, Haderslev.
Se omtrentlig placering på kortet.
Bo Jensen kan den 250215 supplere med følgende:
Tørning Voldsted ( placeringen er mere nøjagtigt ved Tørninggård ) :
 SVE 10081 ( gammel MSE 81 ) + 795 + 877 + 796, fotograferet 4 / 9 – 2004.
Dette tårn var bygget før 1954 og nedrevet i 2008.
På Jens Klitgaard Christensen’s foto ses der i venstre side en nyere transformerstation, som han desværre ikke har oplyst nummeret på. Det giver to muligheder :
1 : Enten er transformeren flyttet fra det gamle tårn og over i den nye transformerstation i perioden 2002 – 2006, hvorefter tårnet blot fungere som tilslutning mellem denne og luftledningsnettet.
 PS. Kablet, som er ført ned af tårnets side, er forbindelse til to transformerstationer i området sydøst for det ovennævnte tårn, og har dermed ikke at gøre med den nye transformerstation.
2 : Ellers er der på mit kort, der er fra sidste halvdel af 90’erne, indtegnet en anden transformerstation ( MSE 842, sandsynligvis SydEnergi 10842 nu ), men om det er den der er på Jens Klitgaard Christensen’s foto, eller om den ligger inden på Tørninggård’s grund ( den ligger i hvert fald nord for ovennævnte på mit kort ), det er der givetvis en af Jer lokale der kan finde ud af.
Bo har også suppleret med det nederste foto.
—-
Via Transformatortårne i Danmark, har Bo nu 1. marts 2015 suppleret med: SydEnergi 10842 ( gammel MSE 842 ) er stationen, der ses til venstre.Det er den der er fra før sidste halvdel af 1990’erne, den har kun døre i den affotograferede side.
SydEnergi 10081 ( gammel MSE 81 ) er stationen, der ses til højre. Det er den, der afløste det gamle tårn i 2008.
Transformatortårnet i Tandslet på Als blev opført i 1922 og er blandt de første 40 transformatortårne, der blev bygget på Als. I første omgang blev elektriciteten leveret fra Sønderborg, men fra 1924 kom den fra Højspændingscentralen i Aabenraa.
Med omlægningen og nedgravningen af det danske elnet i de senere år, har transformatortårnene mistet deres betydning. Transformatortårnet er på lokalt initiativ blevet renoveret og originalt apparatur er blevet installeret. Arne Nørregaard – der er en af initiativtagerne til oprettelsen af Tandslet Transformatormuseum – har skrevet et afsnit på 15 sider incl. illustrationer i jubilæumsbogen ”Historiske Træk fra Tandslet Sogn” om elektricitetsforsyningen i Tandslet og om renoveringen af tårnet. Bogen er udkommet i 2001 og kostede dengang 150,00 kr. Den er siden nedsat til 50,00 kr.Transformatortårnet blev i 2004 optaget som en feltstation i Industrimuseum Slesvig.I 2008 skrev den norske forfatter Roger Pihl en bog ”Tandslet Transformatormuseum –Danmarks mindste museum”, der koster 50, 00 kroner.Se også Tandslet Transformatormuseums hjemmeside.
Se også pjece om Transformatortaarnet i Tandslet.
Se også Industrimuseum Slesvig.
Se også artikel fra Weekendavisen.
Billedet stammer fra den periode tårnet var i brug.
Foto og andet venligst stillet til rådighed af Arne Nørregaard, Tandslet Transformatormuseum
Se på kort.
TOM
Tårn i Hellevad nær Rødekro, med skilt: Sydvest Energi 10036
Pænt tårn i rødt tegl og med fladt tag. Mange fine murdetaljer.
Tårnet er i brug, dog uden luftledninger, men der føres kabel i jord fra transformatoren.
Tårn opdaget af René Lund Christensen.
Foro: Jens Klitgaard
Se på kort.
Nedslidt, men pænt tårn på Gl Geestrupvej ved Toftlund i rødt tegl og med fladt tag.
Tårnet er fortsat i brug og der er mange fine murdetaljer. Det er dels mærket “771” på mur ved dør. På selve døren er anført “10055 Sydvest Energi”.
Foto ved Mogens Nielsen, Haderslev.
Se på kort.
På Ribevej ud for nr. 63 i Sdr Hygum, 6630 Rødding står der et tårn lige overfor Danish Agro. Der er tale om et smukt slankt murstenstårn, mellem 7 og 8 meter højt, hvor tilslutningerne stadig er synlige. Der er pæn buet portindgang og grønmalet trædør. Mange fine detaljer i murværket og op til flere vinduer i forskudte niveauer.
Foto leveret af René Lund Christensen, der har fået det overdraget af en ven. Vi takker for bidraget.
Bo Jensen, Fredericia har i 2019 bidraget med følgende: “Jeg er dog efterhånden kommet frem til tårnet er taget ud af drift i perioden 2002 – 04, i hvilken den nye Priess-kiosk samtidigt er blevet sat op.
Desuden er jeg kommet frem til at tårnet er bygget før 1954, og blev forsynet af en luftledning fra syd.
Denne luftledning er før 1964 blevet suppleret med en, der fra tårnet førte mod nord ud af byen, og derefter mod nordnordøst ( den er sandsynligvis blevet bygget i forbindelse med at Rødding 60 / 15 kV – station er blevet bygget ).
I perioden 1964 – 68 bygges korn- og foderstofforretningen på sydsiden af Ribevej ( rute 437 )( umiddelbart overfor tårnet ), hvorved luftledningen fra syd i denne forbindelse kabellægges fra dennes sydlige skel og videre mod nord op til tårnet.
Korn- og foderstofforretningen udvides yderligere mod syd i perioden 1989 – 93, hvorved endnu et stykke af luftledningen mod syd kabellægges, denne gang ned til Holmvej’s sydside.
I 2008 kabellægges luftledningen mod nord og nordnordøst, og i perioden 2008 – 10 kabellægges resten af luftledningen mod syd.
18. JUN. 2019 20.22
Når vi nu snakker om selve tårnet, så har vi en tendens til at betragte det som et sønderjysk standardtårn, men det er sandhed med modifikationer.
Imens Midtsønderjyllands Elektricitetsforsyning ( MSE ) havde broderparten af tårnene, så har jeg kun i enkelte tilfælde stødt på hos dem selskaberne i øst, nemlig :
Tyrstrup Herred og Omegns Elektricitetsforsyning ( THOE ).
Haderslev Næs Elektricitetsforsyning ( HNES )
( disse to selskaber blev i 1969 til Haderlev Oplands El-forsyning ( HOE ) og sammen med Haderslev Kommunale Elekticitetsværk til Haderslev og Omegns El-forsyning ( HOEF ) i 1974 ).
samt Sønderborg og Aabenraa Amters Elektricitetsforsyning ( SAAE ).
Hos Elektricitets-forsynings Andelselskabet Sønderjyllands Vestkyst ( EASV ), som tårnet i Sønder Hygum hørte under, har jeg kun stødt ind i yderligere 11 af slagsen.
Ydermere stødte jeg hos EASV oven i købet ind i et gammelt elementbygget tårn . . . !
Derfor vil jeg ikke betragte tårnet som et første-generations tårn. Et forsigtigt gæt vil være, at de tårne vil være bygget fra den sidste halvdel af 1920’erne og frem til midt i 1950’erne, måske begydelsen af 1960’erne ( sådan forholdt det sig for Himmerlands Elektricitetsforsyning :
det var først op i 1960’erne at man begyndte at serieproducere ståltårne, hvori deres 20 kV transformere kunne være i.
Det samme kunne meget vel gøre sig gældende i det sønderjyske, som jo hovedsagligt blev drevet med15 kV på højspændingssiden ). Det med hovedsageligt kommer jeg til som det næste.
Ydermere gør det forhold sig gældende, at dele af det sønderjyske 15 kV net allerede var bygget og sat under spænding, før Sønderjyllands Højspændingsværk ( SH ) i Åbenrå var sat i drift.
F.eks. forsynede Flensburg Elektricitätswerke allerede fra før første verdenskrig Bov og Holbøl Kommuner via 19 transformerstationer i det, der senere skulle blive SAAE’s forsyningsområde.
Og for EASV’s vedkommende, havde Brede Sogns Elektricitetsværk og Brøns Mølle egne 10 kV net ( Brøns Mølle oven i købet også 3 kV ! )
Brøns Mølle leverede i begyndelsen af 1920’erne både til Brede Sogn, Løgømkloster Kommunale Elektricitetsværk og EASV gennem eget 10 kV net, hvilket senere sammen Brede Sogn’s 10 kV net blev overtaget af EASV.
For EASV’s eget net gjaldt det faktum, at det der lå nord for linjen Øster Gammelby – Højrup blev sat i drift før produktionen på SH startede, og dermed blev forsynet med 10 kV dels fra Brøns Mølle samt via en ledning over Kongeåen fra Sydvestjyllands Andel Elektricitets Forsyningsselskab ( SAEF ).
Der blev, da SH startede produktionen, indstalleret 10 / 15 kV autotransformere på ledningerne mod øst til MSE, ved henholdsvis Dover og Højrup, samt mod syd til EASV’s eget 15 kV net ved Øster Gammelby.
Nettet blev således drevet med to spændinger helt frem til 1954, hvor en ombygning af nettet fra 10 til 15 kV. Denne er først afsluttet i 1970, og dermed er først i den periode at tårnet i Sønder Hygum har fået 15 kV forsyning.
Den ombygning forklare givetvis også den påfaldende mangel på gamle stationer, dvs. murede, elementbyggede og ståltårne, da jeg fotografede selskabets net for 14 – 16 år siden.
Ud af flere hundrede, var der kun omkring 15 stykker der kunne betegnes som værende gamle, resten var forskellige typer mastestationer.”
Se på kort.
Tårn ved Blans. Et ældre og ikke særlig velholdt tegltårn nær Blansskov i Sønderjylland. Det er af typen med en bøjle over den let rejste tagkonstruktion. Der er slidt trædør og låge højere oppe. Tårnet står på hjørnet af Blåkrogvej og Blansskovvej. Tårnet er ikke i brug.
Foto:Jens Christensen
Se på kort.
Bombesprængt tårn fra Vilsbæk i Sønderjylland.
Tårnet antages at være sprængt under 2. verdenskrig.
Læs meget mere om dette og se dets daværende placering.
Et tårn bygget af kalksandsten fra Over Jerstal nær Vojens, der formentlig er nedtaget i perioden mellem 1954 og 1964.
En medarbejder, Anders Roed fra byhistorisk arkiv i Haderslev, har givet mig en fotokopi, der hermed offentliggøres.
Se på kort, hvor tårnet var placeret.
Et tårn i landsbyen Stollig lidt nordøst for Åbenrå. Der er rigtig mange fine detaljer at studere og der er desuden tale om et tårn der er i brug, hvilket er meget sjældent i vore dage. Porten er mærket SE30148.
Se flere fotos.
Foto ved Mogens Nielsen, Haderslev:
Det kunne være spændende at få billeder af interiøret og transformatoren inden i tårnet.
Se placering på kort.
Et meget ramponeret og graffittihærget tårn ved Smøl i Sønderjylland nær Broager. Bruges antalig som opholds- og legested for børn.
Der er tale om et pænt murstenstårn med rejsning og topbøjle og mange fine detaljer i murværket. Indmaden er pillet ud og tårnet er naturligvis ikke i drift. Om der er nogen planer vedr. tårnets fremtid, vides ikke.
Se placering på kort.
Et nydeligt murstenstårn midt i landsbyen Jegerup nær Vojens.
Læs meget mere på særskilt side.
Foto: Jens Christensen.
Se placering på kort.
Fint muret tårn ved Bøffelkobbel, formentlig på privat grund, meget tæt på landbrugsejendom. Det ser ud til tårnet har været i brug indtil for nylig, idet der ses kabler udvendig, der er ført ned i jorden, noget man ofte ser hvis tårnet har været brugt som nødløsning i en overgangsperiode indtil de mindre transformatorer, der betjener de nedgravede kabler, er etableret; en sådan lille transformator ses netop opført ved siden af. Tårnet fremstår med grålig trædør og røde mursten. Taget er fladt. Porcelænskopperne er stadig intakte.
Se placering på kort.
Muret transformatortårn i landsbyen Nybøl nær Sønderborg. Her er tale om et tårn  i røde sten og med let rejst tag med bøjle. Tårnet er med gråmalet port og der er mange detaljer i murværket. Der er små glughuller. Tårnet er specielt ved, at det fortsat er i brug.
Se placering på kort.

Min gode ven Kaare Lund har opdaget dette fine tårn af røde teglsten, der står ved Stursbøl Plantage, på adressen nær Prinsensvej 5 ved Mojbøl, Øster Lindet.
Der er tale om et tårn med fladt tag og der ses rester af porcelænskopper. Der er mange fine detaljer i murværket og der forefindes klassisk port fremstillet af brædder. Tårnet er angiveligt forbundet med et rødt kabel til en moderne transformator-container på modsat side af vejen med SE10002. Porten til tårnet bærer et skilt, hvoraf fremgår, at stationen ikke skal fjernes.
Foto: Jens Klitgaard, Haderslev.
Se placering på kort.
Her et noget nedslidt tårn der står i et hegn på Sandbjergvej nær Sønderborg. Tårnet er overtaget af ornitologerne i 2006 som et led i projekt slørugle. Om der er ugler i tårnet, skal jeg ikke kunne sige, men sikkert er det, at tårnet ikke længere benyttes til dets oprindelige formål. Det er et tårn bygget af røde mursten og med let rejst tag og med den karakteristiske topbøjle. Der ses rester af porcelænckopper på siden af tårnet og der er mange detaljer i murværket. Tårnet er forsynet med en grøn port og på siden af tårnet ses en jernluge.
Se placering på kort.
Læs mere om projekt slørugle.
Transformatortårn i røde mursten, SE (SydEnergi) 10241 (gl. MSE (Midt Sønderjyllands Elektricitetsforsyning) 241), beliggende på Gammel Ørderupvej, cirka 150 m. nord for Bevtoftvej i Toftlund. Transformator er velbevaret med mange fine detaljer, fladt tag og grønmalet dør. Ingen luftledninger, men kablet til jord.
Billede og dele af tekst venligst stillet til rådighed af Bo Jensen, Fredericia.
Se placering på kort
Transformatorbygninger havnen Aabenraa.
Gå til udførlig side og læs mere om disse bygninger.
Transforfamtortårn 2 km øst for Løgumkloster.
Læs meget mere om tårnet på særskilt side.
Se nærmere omtale af en “slutmast” et par km øst for foranstående tårn.

I Klovtoft få km sydvest for Hellevad, finder man dette transformatortårn, der ikke længere er i brug. Der er tale om et rødt murstenstårn med fladt tag, brunbejdset dør og lem. Fine detaljer i murværket, men ingen nummerering overhovedet og ej heller luftledninger eller jordkabler.
Ved siden af står en lille transformator af containertypen, der givetvis har overtaget distribution af strømmen. Den er forysyned med nummer 10039 SydvestEnergi.
Foto Jens Klitgaard.
Se placering på kort.
Et muret transformatortårn, med fladt tag og ståldør ved hvis side der står en moderne container-transformator-bygning, der sikkert rummer den gamle transformator fra tårnet. Placeringen er Havnevej 44 i gården  Egerssund, hos Teglværket Carl Matzen. Der er ingen ledninger i forbindelse med tårnet. Der står en ledningsmast af træ ved siden af tårnet som også er uden ledninger. Desværre ingen oplysninger om transformator-nummer.
Foto ved Mogens Nielsen, Haderslev.
Se omtrentlig placering på kort.
Øst for Lysabild nær Pøl og campingpladsen på Als, har Bent Frandsen spottet denne udfasede station. Der er tale om et tårn i røde mursten og med rejst tag og topbøjle, som har været almindelige på egnen. Der er mange fine murdetaljer og en flot bue over døren. Absolut ingen porcelænskopper, luftledninger, kabler eller nummerering, så det er givet, at stationen er taget helt ud af drift.
Bent Frandsen har taget de fine fotos i august måned 2014, hvilket vi naturligvis er meget taknemmelige for.
Placering på kort.
I landsbyen Mjang på Als, har Bent Frandsen henledt opmærksomheden på dette transformatortårn. Trafoen er udfaset og der er opsat en ny transformator ved siden af. Der er tale om et rødt murstenstårn, der muligvis står på privat grund og dermed er reddet fra nedrivning. Den er ikke længere på nogen måde opkablet, hverken til jord eller luftledninger. Tårnet er af samme type som set flere steder i Sønderjylland med den karakteristiske topbøjle. Det spændende er adskillige detaljer, der fremgår på den supplerende billedsmling. Tårnet har tilsyneladende haft nummer SAAE56. Den nye transformator har nr. 30056 SE. Læg mærke til adskillige håndtag og en lem på transformatortårnet.
Foto: Jens Klitgaard.
Se hele billedsamlingen.
Se placering på kort.
I Hyrup lidt øst for Toftlund, finder vi dette fine murstenstårn, der fortsat er i brug, men nok kører på sidste vers (august 2012). Der er stadig ført luftledninger til og fra, men lige ved siden af dette tårn med fladt tag, ses også en helt ny container med transformator. Tårnet er med gråmalet port og mange fine detaljer i murværket. Tårnet er mærket 717. Den nye transformator er mærket 10014 Sydvest Energi.
Foto: Jens Klitgaard.
Se placering på kort.
Udfaset mastetransformator nær Sillerup Mølle øst for Haderslev.
Data: ESS 3007 (gammel HOEF 7) + TF 30. Optaget 28/7 – 2002.
Foto, data og placering skyldes Bo Jensen, Fredericia..
Se oprindelig placering på kort.
Ved Cathrinesminde Teglværk (teglværksmuseum), ofte omtalt som Iller teglværk på Broagerland i Sønderjylland, har Mogens Nielsen fra Haderslev optaget et foto af denne transformatorstation i  ståltårn, beliggende på teglværksgrunden og tilsyneladende i brug.
Se placering på kort.
Læs mere på “Museum Sønderjylland”.
skrænten ved Sildekulevej i Gråsten, har Bent Frandsen fra Als i marts 2013, gjort opmærksom på en muret transformatorstation. Hvorvidt stationen er i brug eller ej vides endnu ikke, men der må hurtigt laves en tur til stedet for optagelse af foto og detaljer, og indtil låner vi et fra GoogleStreetView. Tak til Bent for bidraget.
Se placering på kort.
Stålpladetårn i landsbyen Sølsted i Sønderjylland. Transformatorstationen er angiveligt udfaset. Der ses anbragt en moderne station lige ved siden af, med nr. SE553. Tårnet fotograferet af Jens Klitgaard i maj måned 2013.
Se placering på kort.
Station ved Tørning Mølle, nær Hammelev vest for Haderslev. Den grønne container af ældre model er mærket SE33674 og står på nordsiden af den gamle møllebygning. Området ved det gamle voldsted, kan der læses mere om her.
Se placering på kort.
Bent Frandsen fra Als har spottet dette smukke murede tårn ved Bredsten på Kegnæs. Tårnet er af den gængse slags for området, med mange fine murdetaljer og topbøjle. Ingen luftledninger og intet nr. på dør, så utvivlsomt er stationen udfaset. Vi takker mange gange for bidraget.
Se placering på kort.
Vor altid agtsomme spejder Bent Frandsen fra Als, har igen spottet et transformatortårn til os. Vi er på en mark ved Hjolderup Klintvej, 6392 Bolderslev. Tårnet er utvivlsomt udfaset og står ene og forladt et stykke ude på marken. Der er tale om et gængs murstenstårn med fladt tag. Murværket og dør har set bedre dage. En del af porcelænskopperne er afmonteret og der er ingen luftledninger i området. Men bortset fra det ser tårnet intakt ud.
Foto ved Jens Klitgaard august 2014.
Se placering på kort.
Også dette tårn er spottet af Bent Frandsen fra Als. Vi er på Stenderup Byvej i Stenderup pr. Toftlund. Tårnet er tydeligvis udfaset idet ledninger er klippet og hænger ned langs bagsiden. Der er opstillet en moderne transformatorstation lige ved siden af, der nu transformerer strømmen, der ligger i jordkabler. Den nye station har nummer SE10016. Selve tårnet er opført i røde sten og med mange fine murdetaljer. En del af porcelænskopperne er fjernet. Det ser pænt og velholdt ud og døren er også nydelig og med en pæn murbue over. Taget er let pyramideformet. Luftledninger ses nedtaget i området.
Foto ved Jens Klitgaard august 2014.
Se placering på kort.
René Lund Christensen, har spottet det stålpladetårn i Styding, mellem Haderslev og Vojens. Der er givetvis tale om en udfaset transformatorstation, der har leveret strøm til et tidligere savværk på stedet. Der ses hverken at være kabler eller luftledninger forbundet til tårnet, men til gengæld er der stadig luftledninger i området. Vi takker for info og foto fra René.
Se placering på kort.
  Fra Facebook gruppen Danske Transformatortårne, har vi fået lov at benytte Allan Steve Nielsens foto og følgende tekst: “Her er et nu forsvundet transformator tårn På Starup hede lidt øst for Haderslev. Det stod tæt ved Årøsund Landevej. Kablerne førte ned til Haderslev Fjord hvor der var udlagt et undersøisk kabel til Nordsiden af fjorden.”
Vi takker for samarbejdet med Allan. Det er et godt historisk billede, der viser et tårn, der er nedtaget. Vi har her fra siden redigeret og farvelagt billedet.
Lidt supplerende tekst modtaget fra Bo Jensen: “Muret tårn, Starup Hede, nordsiden af Årøsundvej. Bygget før 1954, nedrevet i perioden 1989 – 1993. Nummeret var enten 264 eller 325 ( sandsynligvis det sidste ).
Transformerstationen var dog allerede før eller i ovennævnte periode flyttet til en anden placering, sandsynligvis til Havegårdsvej i Brosbøl.
Tårnet fik derefter nummer 3108.
Se hvor tårnet var placeret.
  Fra Facebook gruppen Danske Transformatortårne, har vi fået lov at benytte Allan Steve Nielsens foto og følgende tekst: “Men denne her kan jeg ikke rigtigt huske hvor var, for min bror jeg tog ofte hunden med i bagi bilen og gik lange ture i Haderslev omegn.” Nogle har påpeget at der er tale om en station fra Vedbøl vest for Haderslev.
Vi takker for samarbejdet med Allan. Det er et godt historisk billede, der viser et tårn, der er nedtaget. Vi har her fra siden redigeret og farvelagt billedet en smule.
Bo Jensen har i februar 2015 suppleret med et foto mere, det nederste til venstre. Derudover følgende tekst fra Bo: “Det første, transformertårnet ved Vedbøl Grusgrav :
ESS 7521 ( gammel HOEF 2521 ) + TF 149 + TF 150, fotograferet 10 / 8 – 2002.”
Bemærk i øvrigt Vedbøl Sø i baggrunden.
Lidt mere supplerende fra Bo Jensen: “Muret tårn, Vedbøl Grusgrav.
Bygget før 1954, nedrevet i perioden 2004 – 2006. Nummeret var 345.
Transformerstationen var dog allerede før eller i perioden 1989 – 1993 flyttet til en anden placering på Vedbølvej nede i byen. Tårnet fik derefter nummer 2521 ( senere ESS 7521 ), og blev så muligvis brugt som koblingstårn.”
Se mulig placering på kort.
  På Geodætisk Instituts kort fra 1976, 1985 og 2001 figurerer en Trsf i skoven lige nord for bebyggelsen Tomaj eller Tormaj syd for Haderslev. Ved besigtigelse af stedet den 28. februar 2015 kunne en lokal beboer berette, at der for indtil ca. 15 år siden havde stået et muret tårn i skoven. Det blev nedtaget og erstattet af en container der nu står lidt vest for bebyggelsen og bærer nr. SE33232. I skoven (se billedet) kan man se den lysning igennem hvilken luftledningerne har været ført til bebyggelsen fra nord og ane den plads hvor transformatortårnet stod. Det er nok tvivlsomt, om nogen skulle have fotograferet det murede tårn fra skoven. Men sagen er vel nu oplyst så meget som det er muligt. Foto ved Jens Klitgaard.
Placering af det nedrevne tårn.
Placering af den lille container med transformator.
  Dette transformatortårn stod på marken vest for Haderslev imellem Fredstedvej og Ribelandevej og er fotograferet fra Fredstedvej syd for tårnet.
Modtaget fra Allan Steve Nielsen via Transformatortårne i Danmark.
Se placering, hvor det nedrevne tårn stod.
 
 Sarah Hachmann har på gruppen: transformatortårne i Danmark , delt et foto af et maleri med os og Bo Jensen har leveret et originalt foto af stationen. Der er tale om en nedlagt transformatorstation ved Skrave kirke. Bo Jensen har suppleret med: “Tårnet var MSE 167 ( nuværende SydEnergi 10167 ), beliggende ved Skrave Kirke, og bygget i perioden 1954 – 1964.
Se hvor tårnet var placeret.
  …….
Ved du noget om transformatortårne og deres placering, giv da venligst et praj nedenfor.

2 tanker om "Tårne i Sønderjylland"

 1. Bo Jensen

  Davs Jens . . .

  Hvis du vil give mig lidt tid, så kan jeg nok tilføje nogle oplysninger om de 3 sidste billeder.

  Mvh.
  Bo Jensen

 2. Bo Jensen

  Davs igen Jens . . .

  Har kigget ( downloadet ) billeder af de sønderjyske transformerstationer, og kan umiddelbart tilføje følgende :
  De hvide tårne søndenåns Kongeåen var IKKE / ER ikke hvidkalkede, men derimod bygget af KALKSANDSTEN, dvs. hvide mursten.
  Hvad angår transformerstationen i Vilsbæk, så blev det murede tårn ( som du har afbilledet ) erstattet af et ståltårn ( med en profil meget lige det du har fra Stollig ), men det stod ikke engang en uge, før det blev saboteret.
  Men det kan jeg fortælle mere om, når / hvis Du kommer herop.

  Mvh.

  Bo Jensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.