Bombesprængt ved Vilsbæk

Dette foto er stillet til rådighed af museumsinspektør Sarah Hachmann, Museum Østerskov, Haderslev, der har disse interessante bemærkninger at gøre, selvom de ikke lige handler om det specifikke tårn:

Billedet kommer fra hæftet “Befrielsesdage i Sønderjylland”, Redigeret af C.J. Bech, Morten Kamphøvener og Kai Edvard Larsen.(DYPO Bogforlag Sønderborg – trykt i Dybbøl-Postens Bogtrykkeri, Sønderborg)). Der findes i alt 10 hæfter i serien, hvoraf billedet af tårnet stammer fra hæfte 1. (I sin tid – 1946 – kostede hæftet 4,50 kr.).
Billedet er på side 19. Kapitlet hedder “Frihedskampen i Sønderjylland” af Chr. Demuth. Her kommer nogle uddrag af teksten: (citeret):
“(…) Den 1. juni 1943 sprang de første Bomber i Sønderjylland (…) De første Sabotagehandlinger i Sønderjylland saavel som i det øvrige Land var af ret tilfældig Karakter (…) Derfor var Resultaterne ofte smaa i Forhold til “Omkostningerne” (…) Den 29. April lød Koden i den engelske Radio, og Natte efter, den 30. April, skulde alle Forbindelseslinjer afbrydes, men Jernbanerne lades urørte. Kabler skulde overskæres, Telefon- og Elektricitetsmaster sprænges. Ved Sprængningen i Christiansfeld afbrødes f. Eks. Narvik-Kablet. (…) Det kendte “Sprængningslandkort” fortæller bedre end mange Ord, hvor omfattende det Arbejde var. Man undsaa sig ikke ved inden for en enkelt Gruppe at udføre 37 Sprængninger paa en enkelt Nat! (…) Der er ingen grund til at tage for tragisk paa den Slags Ting. Modstandskampens Betydning skal nok blive klarlagt, naar disse bevægede Aars Historie kan skrives lidt mere lidenskabsløs, end det er muligt at gøre det i Øjeblikket.”
Iflg. Bo Jensen, Fredericia: “Hvad angår transformerstationen i Vilsbæk, så blev det murede tårn ( som du har afbilledet ) erstattet af et ståltårn ( med en profil meget lige det du har fra Stollig ), men det stod ikke engang en uge, før det blev saboteret.”
 
På google-kortet nedenfor ses landsbyen Vilsbæk anført.
 
Vilsbaek
Kan du tilføje noget vedr. dette bompesprængte tårn fra Vilsbæk, hører vi gerne fra dig.
Du kan skrive din kommentar lige nedenfor.
 
 
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.