Særpræget tårn i Hammer

Klik for større billede og klik igen for lukning.

Vor flittige bidragyder Morten Høeg, har leveret foto og tekst af dette lidt specielle tårn på Ringvej i Hammer ved Næstved.
abc
Morten skriver selv således:
Tårnet er opført i 1920, en tid der i øvrigt er kendetegnet af en meget livlig byggeaktivitet i elselskabet SEAS. Jeg ved det fordi, årstallet står på tårnet, oven over døren, og jeg har også et billede deraf, som jeg vil fremsende. Jeg ved ikke, hvornår det blev taget ud af drift, men det var i hvert fald før 27.8.1991. Når jeg nævner lige netop det tidspunkt, skyldes det, at SEAS har en stationsfortegnelse med den datering. Desværre har jeg ikke set andre tidssvarende stationsfortegnelser for dette elselskab. Jeg tror, at det skyldtes, at de kørte med et løsbladssystem i et A5- ringbind, og at de så fik nye løsblade hvert år for derefter at kassere de gamle løsblade, da disse ikke længere var up to date. Jeg formoder endvidere, at det var sidste gang de udgav en stationsfortegnelse på tryk, og derefter gik over til EDB. Men på stationsfortegnelsen fra 27.8.1991 står den som en type h15, et pladejernstårn. Forkortelsen står for et højt tårn, der for neden måler 1,5 m på hver led. Den station er imidlertid blevet skiftet til en ny type HP4, som jeg så første gang d. 20.5.2011. Den befinder sig inde i selve byen, på Hammervej 62 og kan ses på Google Map Street View fra Juli 2009. På det præfabrikerede betonfundament stod datoen: 30/05/07. Jeg mener, at pladejernstårnet stod omtrent samme sted. Men lige til venstre for det store gamle tårn, står der en lille transformerstation type M84. Dens nummer og navn er: “4779 Hammer Ringvej”.
abc
Nu til selve det store tårn. Det er som sagt meget større end SEAS standard udgave (Type I). Jeg målte det faktisk, og fik følgende mål: b x d (cm) = 477 x 243, op til 264 cm over sokkel. Derefter går det nogle cm ind hele vejen rundt. De små tårne måler kun godt 1,70 m på hver led, så det her er virkeligt et stort tårn, og så er det i tre etager. Jeg har ikke været inde i det, men jeg har set et lignende tårn indefra. Selvom tårnet nu har været ude af drift i mere end tyve år, har det heldigvis fået lov til at blive stående, og tilhører en privatmand, som jeg forgæves forsøgte at kontakte. Da tårnet blev bygget i 1920, var 10 kV det højeste spændingsniveau, der eksisterede hos SEAS, og i dette 10 kV ledningsnet fandtes der udover de mange små stationer også nogle store stationer, der udgjorde en slags knudepunkter, hvor tre eller flere 10 kV ledninger mødtes, og hvor der også var mulighed for at koble. På et gammelt ledningskort fra 1937 kan jeg se, at der fra det punkt er udgået fire 10 kV ledninger i hver sin retning. Disse er kommet ind foroven, en i hver side, og en i hver endegavl. Jeg går ud fra at afbryderne har stået på den midterste etage, og transformeren har stået nederst i tårnet, hvor der også har været en lavspændingstavle, som der var adgang til udefra, gennem en lille låge til højre for døren, som ses på billedet. De to vinduer er til den midterste etage, og på taget ses der en slags flad kvist med tre firkantede vinduesåbninger. Gennem disse er de tre faser til den ene af de fire højspændingsledningerne kommer ind. Det er den vestgående linie. På den modsatte side kom den østgående linie, som gik til Præstø. Den sydgående linie gik til Klarskov, mens den nordgående linie gik til Næstelsø, og videre nordpå til Haslev. Så det tårn var altså virkelig et knudepunkt.

Se placering på kort.
abc
Se også den nye transformators placering, hvorom Morten skriver: “Hermed fremsender jeg et udsnit fra Google Earth Street View af den nye station 177 Hammer. Så har du beliggenheden af den, og formentlig også af dens anden forgænger, pladejernstårnet. Dens første forgænger, det store gamle tårn stod adskillig hundrede meter længere syd på. Så kan du også se, hvordan en Siemens HP4 ser ud. Den kan jo slet ikke måle sig med den gamle. Jeg mener, at betegnelsen HP4 er fabrikkens egen betegnelse. 4-tallet angiver, at den højst kan indeholde en transformer på 400 kVA. Hvad de to bogstaver så står for, ved jeg ikke. Til gengæld ved jeg at HA4 og HC4 er bræddebeklædte bokse, også til 400 kVA. Og der ved jeg at ‘C’ står for Cortenstål, mens ‘A’  vist står for Aluminium. Men det her er altså en HP4.
abc
Mortens tekst til billedet til venstre om detalje på dørkarm: “Nærbillede af dørens øverste del, og nogle bygningstekniske detaljer. Bemærk den hvide konturstribe, der fortsætter hele vejen rundt som en slags dørkarm og særligt den udsmykning, der er foroven i form af en slags trekant med en kant, så regnvandet kan løbe af. Den udsmykning blev indført i 1919, og fortsatte så i 1920. I de først følgende år ændredes udsmykningen nogle gange indtil 1924, hvor de så havde lagt sig fast på et bestemt design. Før 1919 kælede man ikke så meget for detaljerne. Hvis du ser nærmere efter, vil du se, at der er seks huller over hængslet, og de danner et rektangel, svarende til det hvor det tidligere stationsskilt har siddet. Under hængslet er der to andre huller. De har været for de to øverste af i alt fire skruer til et advarselsskilt, der givet vis har haft teksten: “Höjspænding Livsfare” med et stort lyn under som advarselssymbol.
abc
Mortens tekst til billedet til venstre om taget: “Læg mærke til kvisten. Der kom de tre faseledere til den vestgående linie ud, gennem hver sin vandrette porcelænsgennemføring anbragt i en forzinket jernplade. Disse er efterfølgende udskiftet med ruder, så den nye ejer kan bruge tårnet som udkigstårn, og udsigten er altså god. I endegavlen, der vender mod syd, har der ligeledes været tre gennemføringer, men de var anbragt i en trekant, og det ses tydeligt, hvor de har siddet, eller sidder. Nu er der så anbragt nogle nedadvendte vinkelrør.
   
  Ved du noget om transformatortårne og deres placering, giv da venligst et praj nedenfor.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.